Малопреславско блато

Главиница - Забележителности

Малопреславско блато е блато, разположено в защитена местност и се намира на 4 км северно от село Малък Преславец, в непосредствена близост до река Дунав. Площта му е 38,5 - 51,48 ха. Птичето богатство на района до този момент наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 вида. Сред тях са сивата чапла, малката бяла чапла, нощната чапла, които са защитени видове. Забележително е голямото флористично богатство, намиращо се на такава малка територия. Установените около 180 вида висши растения представляват 4,8 % от висшата флора на България. Безспорно най-важно място заема бялата водна лилия - растение със статут на застрашен вид в Червената книга на България.

Покажи на картата
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)

Инвестиране в устойчиво рибарство