Читалище Никола Й. Вапцаров

Тутракан - Институции

Читалище Никола Вапцаров се намира в централната част на град Тутракан. Читалището е основано през далечната 1873 г. в град Тутракан под името „Возрождение“ от учителя Неделчо Балкански и от родолюбиви българи. Дълбоката взаимовръзка  с миналото, с традициите, с образователния процес, културата и благотворителността е в основата на авторитета му и неговото легитимиране пред обществото.

Покажи на картата
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)

Инвестиране в устойчиво рибарство