Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013)

Инвестиране в устойчиво рибарство

Проект BG-2015-GTS-3.1.02-002 "Изграждане на интернет базирана рекламно-информационна система тип Smart Point в рибарска област Главиница-Тутракан-Сливо поле", договор за безвъзмездна финансова помощ: 534/10.11.2015

Настоящият проект се финансира от "Европейския фонд за рибарство" и Република България